Uysal: Usulsüzlük, yolsuzluk çemberinde ülkenin kaynakları heba olup gidiyor

Gültekin Uysal, dün Burdur’da partisinin Bucak ilçe kongresine katıldı. Uysal, “Bu ülkede bugün, kendi doğduğu topraklarda insanımız bir gelecek hayali kuramıyorsa bunun sorumluları belirlidir; bugünkü iktidar sahipleridir. Ancak kendi yetişmiş insan gücüne, hekimlerine, mühendislerine ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlerin açık kapı siyasetiyle bugün, Türkiye’ye bir demografik tehdide dönüşmüş milyonlarca insanı barındırmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bu apaçık gerçeği tabir etmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“TÜRK MİLLETİ VE CUMHURİYETİ DÖRT NALA FELAKETE GİDİYOR”

Gültekin Uysal, şunları söyledi:

* “Hayrı aradığımız, hayrı temenni ettiğimiz bu bir ortaya gelişimizde, ben de bu büyük millet için, bu büyük devlet için, memleketimiz için, milletimiz için hoş şeyleri, iyi şeyleri temenni ediyoruz. Nereden geldiğimizi biliyoruz, bilmeyenlere inat. Bir var olma-yok olma çizgisinden çıkarak bu vatan toprağını bize emanet etmiş şühedanın emanetinin de ne manaya geldiğini biliyoruz, bilmeyenlere inat. ‘Eski Türkiye’ diyerek, ‘Yeni Türkiye’ diyerek bu memleketi zihinlerde bölmeye çalışan; bu ülkeyi, dününü yok varsayanlara inat bu ülkenin varlığını düzgün biliyoruz.

* Bugün, tarihi bir eşikteyiz. Toplumların, devletlerin, milletlerin hayatında kriz devirleri, buhran periyotları, buhran devirleri olur. Açık yüreklilikle söz etmek isterim ki tarihimizde vakit zaman ismine Fetret Devri dediğimiz bu türlü bir devri, Cumhuriyet tarihi yazılırken işte son 20 yılına Türkiye Cumhuriyeti’nin, ‘Fetret Dönemi’ diye yarın tarihe kayıt düşeceklerdir.

* Niye? ‘Bu devleti ele geçireceğiz’ diyerek yola çıkanlar, bu ülkenin kaynaklarını adeta bir parti olma hüviyetini yitirerek tabandan tavana, üstten aşağı bir kravatlı soygunla yağmalamak için organize bir akılla hareket edildi, kurumları çökertildi, kaynakları yağmalandı; işte onun için. Artık çıkmışlar, daima mazeret, daima mazeret. Güya 20 yıldır bu ülkeyi diğerleri yönetiyor. Şanlı Türk milleti daha ne yapacaktı? Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren bakalım, çok partili hayat 46’da başlamış, o devirden bu yana bakalım. Allah kime nasip etmiş 20 yıl, 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak bir vakit dilimi.

* Mazeret bırakmayacak formda Türk seçmeni, Sayın Erdoğan’ın şahsında bu iktidara güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemişler, onu da vermiş. O da yetmemiş, ‘Dilimizden dökülenler kanun haline gelsin’, işte ismine ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ dedikleri, onu da vermiş şaibeli de olsa. 20 yıllık vakit kendilerinden evvelki tüm Cumhuriyet hükümetlerinin sarf ettiğinden daha büyük bir bütçeyi vermiş. Ancak bugün geldiğimiz noktada, şunun altını açık yüreklilikle kalın çizgilerle çizmek isterim; Türk milleti ve Cumhuriyeti, dört nala felakete gidiyor.

“MEKSİKA SONU ÇİZMİŞLER”

* 20 yıldır sistematik bir biçimde kaybeden çiftçimize, kaybeden esnafımıza, kaybeden dar gelirli vatandaşlarımıza ses vermek, onların sesi olmak mecburiyetindeyiz. Şairin ‘Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir bireye tam dokuz, dokuz bireye tam bir pul’ dediği üzere, bugün Türkiye’nin kaynaklarını, bir Meksika hududu çizmişler, o hududun iktidar tarafında kalanlarına her şey hak, ancak muhalefette kalanlarına lütfedildiği kadar hak. İşte itirazımız bunadır.

* Biz, bu ülkede lütfedildiği kadar demokrasiyi, lütfedildiği kadar hukuku, müsaade edildiği kadar hakka razı olmadığımızı; bu ülkede 85 milyonun nimetlerini de külfetlerini de eşit ve ortak paydada paylaşan her bir vatandaşımızın hakkını savunmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin kaynakları her birimize kâfi, kâfi ki namuslu ellerde olsun. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçemiz görüşülüyor.

* Dün ile mukayese edince bugün hatırı sayılır büyük bütçelerimiz var. Fakat maalesef kurulan bu çarpık tertip hasebiyle ne isimli kontrol ne idari kontrol ne siyasi kontrol ne kamuoyu kontrolü yapılamadığı için usulsüzlük, yolsuzluk çemberinde bu ülkenin kaynakları heba olup gidiyor. Hüznümüz bunadır.

“İNSANIMIZ KENDİ DOĞDUĞU TOPRAKLARDA GELECEK HAYALİ KURAMIYOR”

* Bu ülkede bugün, kendi doğduğu topraklarda insanımız bir gelecek hayali kuramıyorsa bunun sorumluları muhakkaktır; bugünkü iktidar sahipleridir. Fakat kendi yetişmiş insan gücüne, tabiplerine, mühendislerine ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlerin açık kapı siyasetiyle bugün Türkiye’de, bir demografik tehdide dönüşmüş milyonlarca insanı barındırmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bu apaçık gerçeği tabir etmek mecburiyetindeyiz. Herhalde bir ülke için bundan daha büyük felaket olmaz. Kendi gençlerinin doğdukları topraklarda gelecek kuramadığı bir ülkeden daha büyük felaket olmaz. Bunu, baht diye sunanlara inat, baht olmaktan çıkartmak mecburiyetindeyiz.

“TÜRK TARIMINI TASFİYE ETTİLER”

* Cumhur İttifakı’nın tek bir amacı var; bir kişinin, o bir kişinin ailesinin ve şürekasının geleceğini teminat altına almak. Diğer bir hengameleri var mı? Artık sorsak, milletimiz bir 5 yıl daha bu iktidarda olan arkadaşlara yetki verse; 20 yılda yapamadığınız neyi yapacaksınız? Ülke, sistematik her cephede çöküş yaşıyor. Bu yıl birinci kere 10 binlerce gencimiz, ülkenin yaşadığı ekonomik altüst oluş hasebiyle, hayat pahalılığının ölçüsüz bir halde artmış olması hasebiyle İstanbul başta çok daha yüksek puanlarla girebileceği üniversitelere gidemez hale gelmiş.

* Sebebi, kiradan tutalım inşasına varıncaya kadar. Bunun müsebbibi kim? Artık 20 yıldır iktidarda olup, 2002 yılında memleketler arası global kapital finans sisteminde bir tarafında siyasi olarak, öbür tarafında iktisadi olarak Sayın Erdoğan, bir rol aldı. Siyasi olarak bir de hünermiş üzere bunu millete deklare ettiler. Ne dediler; ‘Biz, Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıyız’. Hani lisanlarına çok pelesenk ederler, ‘şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler’ diye. Ayıbını, beceri diye anlatıyorlar. Başka tarafta da 80 yıllık Cumhuriyet’in tarım başta olmak üzere kurduğu iktisadi altyapıyı tasfiye etmek için bir rol aldılar ve gereğini yaptılar. Nasıl gereğini yaptılar? Birliklerinden başlayarak Türk tarımını tasfiye ettiler.

“SANAL REFAHI 20 YILDA TÜKETTİK”

* Bugün soruyorlar, ‘Gübre niçin yüzde 300-500 arttı?’ Yalnızca bir kalemde örnek versek Anadolu’nun mümbit topraklarında, işte Bergama’ya gitsek orada muharrir değil mi; ‘Dünyanın en uzun lifli pamuğu burada üretilir’ diye. İşte Bergama’sında, Salihli’sinde, Amik Ovası’nda, Harran Ovası’nda, Çukurova’da, Antalya’da, Serik’te, ilçe liderimiz bilgi verdi, maiyetini bile karşılayamaz hale getirmişiz. Kendi Türk çiftçisine vermediğinizi… 2021 yılında 2 milyar doların üzerinde yalnızca bu ülke pamuk ithalatı yaptı. İşte bunun yapıtı. Hani diyelim ki ‘Yüksek teknoloji eserlerine muhtaçlığımız var, üretemiyoruz bunları, yurt dışından ithal edelim’…

* Bu ülkede adamı diksen adamın yetişeceği bu topraklarda pamuk üretemez hale gelmişsek bunun müsebbibi kim? Müsebbibi sizsiniz. Üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak siyasetleri ortaya koymayarak artık çaresizlik içerisinde Tarım Bakanı diyor ki ‘Bize müsaade edin biraz’. Pekala de sizden evvelkiler sanki bir öteki hükümetin mi, bir diğer siyasi partinin mi bakanlarıydı? Hepimiz biliyoruz, dış konjonktürle bir arada insanımızı, ülkemizi borçlandırarak Türkiye’de bir sanal refahı 20 yılda tükettik. Artık bunun faturasını, maalesef kendileri ödeyeceklerine Türk milleti öder hale geldi.” ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir