The Guardian: Hesap sorulacak tek adres aç gözlü müteahitler değil

Constanze Letsch imzalı yazı şöyle:

Baştan savma iş yapan müteahhitlerin sarsıntıya güçlü diye satışa sunduğu binalar yerle bir oldu. Bu binaların inşasına müsaade verip kâfi denetlemeyen yetkililer en az müteahhitler kadar hatalı.

Kumdan kale üzere çökerek insanları enkazda bırakan yeni inşa edilmiş binalar toplumsal medyada infial yarattı. Yıkılan yeni binaların birden fazla son zelzele yönetmeliğine uygun lüks konutlar olarak satışa sunulmuştu.

Ancak hesap sorulacak tek adres aç gözlü ve vurguncu müteahhitler değil. Ne de olsa devletin müsaadesi, kelamda bağımsız müfettişlerin imzası ve inşaat materyallerinin kalite denetimini yapmakla yükümlü laboratuvarların raporu olmadan bu binalar inşa edilemezdi. Aç gözlü inşaat dalını büyütmeye yarayan inşaat ve emlak mevzuatındaki değişiklikler de uğraşı.

Diken’den Emre Zor’un çevirdiği yazıda; Türkiye’de zelzele felaketleri devletin yolsuzluğunu ve beceriksizliğini ortaya çıkarmakta meşhur. AKP 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bu müddette sahtekarlığıyla bilinen inşaat dalıyla ve sorumsuz müteahhitlerle çaba edebilirdi. Sarsıntı riski yüksek ülkede vatandaşlarının inançta yaşamasını sağlayacak devlet kapasitesine de sahipti. Lakin AKP, yapmamayı seçti. Yerine ekonomik büyümenin desteği altyapı ve inşaat projelerine tartı verdi, toplumsal ve çevresel maliyetlere aldırmadı bile.

İktidar 2004’ten itibaren inşaat, emlak, mahallî idare ve konut finansmanı alanlarında ıslahatlar yaptı. Bu ıslahatlar büyükşehir ve ilçe belediyelerine kentsel dönüşüm projelerini uygulamak için kapsamlı yetkiler verdi. Belediyeler, özel şirketlerle paydaşlık kurma ve kamuya ilişkin arazi ve varlıkları müteahhitlere satma hakkını elde etti.

Daha sonra binlerce insan konutundan çıkarıldı, lüks konutlara yer açmak için topluluklar ve dayanışma ağları ortadan kaldırıldı. Binaları zelzeleye sağlam hale getirmeyi amaçlayan kentsel dönüşüm projesiyse başarısız oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018’de yayınladığı sayılara nazaran Türkiye’deki binaların yarısı, neredeyse 13 milyonu, sarsıntı ve bina yönetmeliklerine uygun değil. Mahallî yöneticiler ve uzmanlar kentlerin yüksek şiddetteki bir sarsıntıya dayanamayacağını anlatıp durdu fakat sesleri duyulmadı.

Devlet yetkilileri usulsüzlüklere göz yumarak kontrolsüz imar ve inşaatı teşvik etti. AKP, bağımsız uzman kontrolünü zayıflattı. Bu süreçte inşaatlardaki usulsüzlükleri ortaya çıkaran ve problemli projelere dava açan odalar ise terörist ve vatan haini olarak etiketlendi.

2011 ve 2013’teki yeni yasalar odalardaki inşaat mühendisi, mimar ve kent plancılarını inşaat projelerini onaylama ve denetleme yetkisinden yoksun bıraktı. Mimar Mücella Yapan, avukat Can Atalay ve kent plancısı Tayfun Kahraman üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin öncü ve iktidara muhalif isimleri, uydurma komplo suçlamalarıyla mahpusa atıldı.

Bu sırada iktidar, yapılarda güvenliğin ve kontrolün yazgısını özgür piyasaya bıraktı. Yapı kontrolleri özelleştirildi, kar hırsı uzmanlığın önüne geçti. Böylelikle kontroller de formaliteye döndü. Müteahhitlerin vicdanı sızlamadı, mühendisler para için çalışmaya hazırdı.

Tüm bu baştan savmalar, hukuksuz ve çürük yapılaşmayı artırdı, durum denetimden çıktı. Uzun müddettir işsiz durumdaki mühendisler ve mimarlar üniversite diplomalarını en yüksek parayı veren taşeron firmaya sattı. Bu firmaların maksadı baştan belirliydi: Bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve kontrolsüz bizçimde işi ucuza bitirivermek.

Ayrıca mevcut binalar birinci olarak 1984’te gayri resmi binalara uygulanan ve devletin ’müjde‘ olarak sunduğu imar affından yararlandı. Aflarla birlikte yasadışı inşa edilmiş yahut değiştirilmiş tüm yapılar devlete ödenen bir fiyat karşılığında cezadan muaf tutuldu.

Son imar affıysa 2018’deki genel seçimlerden evvel çıktı. AKP, 7.4 milyon binayı kapsayan ve devlete 24 milyara yakın getiri sağlayan cumhuriyet tarihinin en büyük imar affını çıkarmakla övündü. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’na nazaran aflardan gelen para, binaları zelzeleye güçlü hale getirmek için harcanacaktı.

İktidar, imar affının dar gelirli mesken sahiplerine meskenini belediye altyapısına bağlaması için yasal araçlar sağladığını savunuyor. Fakat bu aflar kontrolsüz ve çürük yapılaşmanın önünü açtığı için eleştiriliyor. Ayrıyeten imar afları tek katlı gecekondu ile 18 katlı lüks bina ortasında ayrım gözetmiyor, tüm binalar için geçerli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’nin verdiği sayıya nazaran Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen binaların 294 bini imar affından yararlanmış. Zelzele günüyse diğer bir imar affı düzenlemesi mecliste onay bekliyordu.

İmar affından yararlanan riskli bina sayısı hala net değil. Kurtarma takımları bölgedeki çalışmalarını sürdürürken bir yandan da bu sayı araştırılıyor. Uzmanlar, bağımsız hukuk komitelerinin yıkılan binalardaki beton, kiriş ve çelik dayanak çubuklarından numuneler alması ve belediyelerden bu binaların müsaade ve ruhsat evraklarını talep etmesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca uzmanlar, taşeron firmalardan bina güvenlik standartlarına uyduğuna dair kanıtların istenmesi gerektiğini vurguluyor. Zelzele bölgesine gönderilen avukatlar, bu tıp kanıtların yok edilme tehlikesine karşı meslektaşlarını ve halkı uyarıyor.

Felaketin sorumlularından hesap sorulabilmesi için evvel yolsuzluk, adam kayırmacılık ve açgözlülük sarmalı çözülmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir