Talan edilmiş bir ülke yorgun bir halk

ABD ve müttefiklerinin 20 Mart 2003 günü başlayan ve yaklaşık bir ay süren Irak işgali, 20’nci yılını tamamladı. Saddam Hüseyin rejimine atfedilen “nükleer silahlar” mazeret edilerek sahnelenen işgal, Irak’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yağmalanmasıyla sonuçlandı. İşgal sırasında ve sonrasındaki kaos devirlerinde yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, geride harabeye dönmüş kentler, tarifsiz acılar ve yaşadığı sorunlar gitgide derinleşen yorgun bir halk kaldı.

ABD’nin bir vakitler desteklediği Saddam rejimini yeniden kendi elleriyle devirmesi ise, “demokrasi vaatleri”nin aslında yalnızca bir kılıftan ibaret olduğunu gözler önüne serdi. Amerikan idaresi, benzeri ikircikli halleri dünyanın birçok noktasında, menfaatleri için dayanak verdiği sayısız rejime karşı da sergiledi. Irak’ın işgali, “Yeni Dünya Düzeni”nin çelişkilerinden sadece biri olarak kayıtlara geçti.

HALK DAİMA KAYIPTA

Saddam Hüseyin periyodunda, kelamda Baas rejimini cezalandırmak için Irak’a daima ambargolar uygulayan memleketler arası sistem, aslında yalnızca sıradan halkı cezalandırmış oldu. On yıllar boyunca, kendi seçmedikleri ve tercih etmedikleri bir rejim sebebiyle ilaç ve besin ambargosuna maruz kalan Iraklıların durumu, Amerikan işgalinden sonra da değişmedi. Üstelik Irak’ta tüm tertip bozulduğundan, halkın mağduriyetlerini lisana getirebileceği bir merci de kalmadı.

İRAN TESİRİ ARTTI

Amerikan işgalinin en net sonucu ise, İran’ın Irak üzerindeki aktifliğinin kesin biçimde artışı oldu. İşgalle birlikte, Bağdat’ta iktidar mahfillerine direkt erişebilen İran, Sünni Saddam Hüseyin rejiminin alaşağı edilmesiyle birlikte, kendi mezhepçi ajandasını rahatça uygulayabileceği bir ortam buldu. Iraklı Arap Şiileriyle İranlı Fars Şiileri ortasındaki etnik tansiyon ise, İran’ın kendi projelerini Irak’ta dilediği biçimde uygulamaya koymasının önündeki en büyük pürüzü oluşturuyor.

Keşke yapmasaydım!

Irak işgalinin sembol sahnelerinden biri, Bağdat’ın merkezindeki Firdevs Meydanı’nda bulunan dev Saddam Hüseyin heykelinin yıkılmasıydı. Amerikan askerleri eşliğinde heykelin etrafını kuşatan Iraklılardan biri, Kazım Ceburi isimli bir adamdı. Heykelin esasına birinci balyoz darbelerini indiren kişi olan Ceburi, yıllar sonra o günü anlattı. Bugün Bağdat’ın kenar mahallelerinden birinde tamircilik yapan Ceburi, “Keşke yapmasaydım! Saddam bir diktatördü, evet. Lakin o devrildikten sonra Irak’ta binlerce yeni diktatör peyda oldu. İşgal ülkemize ve halkımıza asla hayır getirmedi” tabirlerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir